Politika privatnosti

Jednostavnost korištenja i praktičnost u brojnim primjenama doprinosi sve većoj popularnosti
električnih bicikala

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako COBRA BOX d.o.o., adresa Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice, OIB 25514844165 (dalje u tekstu: “COBRA BOX d.o.o.”) obrađuje vaše osobne podatke. COBRA BOX d.o.o. je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

 

COBRA BOX D.O.O. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na e-mail marinko.jurisic@cobrabox.hr ili na adresu Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice.

 

 1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail marinko.jurisic@cobrabox.hr ili na adresu Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem videonadzora). 

 

 1. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što je broj telefona/mobitela, primjerice, radi lakše komunikacije s dostavnom službom radi dostave proizvoda.

Kada podatke prikupljamo putem videonadzora, to radimo u skladu sa zakonskim odredbama kako bismo osigurali zaštitu ljudi i imovine.

 

 1. Prava ispitanika

Pravo na pristup:

 • imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.
 • imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak:

 • imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte COBRA BOX D.O.O. na e-mail  ili adresu firme.

Također možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

 

 1. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe COBRA BOX d.o.o. bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što COBRA BOX d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. COBRA BOX d.o.o.. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje COBRA BOX d.o.o. na čuvanje podataka.

 

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. COBRA BOX d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

 1. Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime COBRA BOX d.o.o., na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za COBRA BOX d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Podaci o transakcijama se prosljeđuju poslovnim bankama s kojima COBRA BOX d.o.o. surađuje te se banke smatraju voditeljima obrade koje osobne podatke obrađuju kao bankovnu tajnu u skladu sa relevantnim zakonima. COBRA BOX d.o.o. surađuje sa Zagrebačkom bankom d.d., Erste Steiermaerkische bank d.d. i RBA d.d.

U svrhu isporuke robe, COBRA BOX d.o.o. je angažirao Hrvatsku poštu koja se smatra voditeljem obrade za obavljanje poštanskih usluga te se u slučaju kupnje Hrvatskoj pošti prosljeđuju osobni podaci kupca: ime, prezime, adresa, poštanski broj, kat i eventualne napomene. Izabrane dostavne službe obrađuju osobne podatke u skladu sa svojim pravilima privatnosti.

 

 1. Newsletter

Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama, nagradnim igrama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u svrhu prijave za newsletter koristiti će se isključivo za slanje našeg newslettera.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, koristimo platformu Mailchimp. Mailchimp izvozi osobne podatke izvan EU temeljem standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka. Sustav Mailchimp bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera bio zanimljiv.

U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na e-mail cobrabox@cobrabox.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.

U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje COBRA BOX d.o.o. ima prema mjerodavnom pravu.

7. Kupnja na daljinu

U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima.

Prilikom kupnje putem internetske stranice kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama.

Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze COBRA BOX d.o.o. ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.

COBRA BOX d.o.o. neće otkriti niti prenositi osobne podatke kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.

Ako kupac, koji je fizička osoba, izvršava kupnju putem virmana/opće uplatnice onda obrađujemo i podatake o IBAN-u kupca radi knjigovodstvenih razloga i praćenja transakcija.

Podatke o kreditnim karticama, sigurnosnim kodovima, COBRA BOX d.o.o. ne obrađuje te nema uvid u navedene podatke jer je za obradu transakcija putem kartica angažiran izvršitelj obrade Corvus info d.o.o. u skladu s Općim uvjetima.

Za slanje automatskih poruka svojim kupcima, COBRA BOX d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade koji postupa u skladu s ugovorom o obradi podataka. Podaci se prenose u SAD temeljem standardnih ugovornih klauzula.

Ako nakon naručene kupnje kupac želi ostaviti svoje mišljenje o iskustvu kupnje preko interneta, kupac može dati privolu društvu sMind d.o.o. koji obrađuje podatke naših kupaca s ciljem da određena internetska trgovina dobije certifikat povjerenja potrošača. sMind d.o.o. se smatra voditeljem obrade te COBRA BOX D.O.O. nema uvid u vaše podatke koji su obrađeni radi navedene ankete.

Također, radi provedbe kupnje preko interneta određeni kolačići su nužni radi stavljanja proizvoda u košaricu i funkcionalnost internetske trgovine te se pohranjuju na uređaj kupca bez privole, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za više informacija, molimo pročitajte tekst o kolačićima.

 

8. Upiti i reklamacije

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-maila.

Ako kupac kontaktira COBRA BOX d.o.o. putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, pošte radi upita, reklamacije ili raskida ugovora osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je COBRA BOX d.o.o. dužan komunicirati sa kupcima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi vašu reklamaciju ili upit/zahtjev.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije, raskida ugovora i sl. čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

 

 

9. Kolačići

Kako bi održavali našu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, COBRA BOX d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete pretraživati naše stranice, stavljati proizvode u košaricu te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas.

 

Trenutno naša stranica koristi sljedeće kolačiće:

 

Domena

Naziv

Opis

.COBRA BOX d.o.o..hr

_gat

1

.COBRA BOX d.o.o..hr

_gid

GA1.2.452957775.1587…

.COBRA BOX d.o.o..hr

_ga

GA1.2.1063799241.158…

www.COBRA BOX d.o.o..hr

cmslog

673e347f69cdde26ca6d…

www.COBRA BOX d.o.o..hr

apptoken

361516b14332089bcc64…

 

.doubleclick.net

test_cookie

CheckForPermission

cpx.smind.hr

PHPSESSID

hddrcfcb9ag30dnlrjb6…

cpx.smind.hr

cnjcpxusr

e8a64534-7162-4fba-8…

 

 

Treće strane

IP

Država

Vrsta

connect.facebook.net

2a03:2880:f045:10:face:b00c:0:3

 NL

Social, FingerprintingGeneral (Facebook)

cpx.smind.hr

91.185.203.46

 SI

 

img.cdn-cnj.si

2606:4700:3034::ac43:d8b1

 US

 

omara.cdn-cnj.si

2606:4700:3034::ac43:d8b1

 US

 

s-eu-1.pushpushgo.com

51.83.214.236

 FR

 

static-a.pushpushgo.com

146.59.181.17

 FR

 

static.xx.fbcdn.net

2a03:2880:f045:10:face:b00c:0:3

 NL

Content (Facebook)

stats.g.doubleclick.net

2a00:1450:4010:c1e::9c

 FI

FingerprintingGeneral, Advertising (Google)

web.facebook.com

2a03:2880:f045:12:face:b00c:0:2

 NL

Social, FingerprintingGeneral (Facebook)

www.facebook.com

2a03:2880:f145:82:face:b00c:0:25de

 NL

Social, FingerprintingGeneral (Facebook)

www.google-analytics.com

2a00:1450:400f:803::200e

 IE

FingerprintingGeneral, Analytics (Google)

www.google.com

2a00:1450:400f:80b::2004

 IE

Content (Google)

www.google.de

2a00:1450:400f:803::2003

 IE

Content (Google)

 

 

 

 

 

 

Kolačići koji su nužni radi funkcionalnosti internetske stranice pohranjuje se bez privole korisnika. Za kolačiće za koje je potrebna privola, dajete svoju privolu putem prozorčića na internetskoj stranici.

Korisnik stranice može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

COBRA BOX D.O.O. upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane pod nazivom Google Analytics i Google Double Click. COBRA BOX D.O.O. također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i stranicama treće strane (uključujući Google tražilicu), koje suradnji s COBRA BOX D.O.O. prikazuju oglase COBRA BOX D.O.O. na raznim internetskim stranicama. Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

COBRA BOX D.O.O. prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice, vrstu preglednika kojim se korisnik koristi te korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu našoj internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. COBRA BOX D.O.O. se koristi ovim podacima pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

 

10. Otvorene zamolbe za posao

COBRA BOX d.o.o. zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.

Otvorene molbe zaprima zaposlenik COBRA BOX d.o.o. te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je COBRA BOX d.o.o. ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 3 godine. Za provedbu regrutacijskih postupaka COBRA BOX d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

 

11. Društvene mreže

COBRA BOX d.o.o. obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljenih sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. COBRA BOX d.o.o. prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). COBRA BOX d.o.o. koristi Facebook Business ToolsInstagram Business i LinkedIn Marketing Solutions. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim uređajima, kupnje koje ste obavili, reklame koje ste vidjeli i kako koristite usluge (npr. imate li Facebook korisnički račun i jeste li ulogirani i sl.). Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih marketinških aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s COBRA BOX d.o.o.. Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža molimo pročitajte Pravila privatnosti – FacebookLinkedinInstagram.

 

 

12. Poslovna suradnja

COBRA BOX d.o.o. obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje COBRA BOX d.o.o. dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime direktora, kontakt osoba, IBAN, OIB).

 

COBRA BOX d.o.o. obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome COBRA BOX d.o.o. neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

13. Snimanje i fotografiranje događanja

Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

14. Zaštita osobnih podataka

COBRA BOX d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi COBRA BOX d.o.o.. U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, COBRA BOX d.o.o. će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

 

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

 • osiguravamo, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,
 • provjeravamo može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,
 • provjeravamo prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,
 • provjeravamo tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,
 • analiziramo rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima)

15. Završne odredbe 

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne COBRA BOX d.o.o. ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.

COBRA BOX d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.

 

Datum objave: 15.11.2021.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue