Uvjeti korištenja

Jednostavnost korištenja i praktičnost u brojnim primjenama doprinosi sve većoj popularnosti
električnih bicikala

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.cobrabox.hr, upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja mogu se obratiti na adresu e-pošte: cobrabox@cobrabox.hr.

Dokument opći uvjeti poslovanja predstavlja ugovor između Prodavatelja (COBRA BOX d.o.o.) i potrošača, u svojstvu Kupca te se sastoji od sljedećih stavki:

UVODNE ODREDBE
OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU
CIJENA I OPIS PROIZVODA
POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
UVJETI PLAĆANJA
POTVRDA NARUDŽBE
RAČUN
UVJETI DOSTAVE
PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA
MATERIJALNI NEDOSTACI
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
JAMSTVO I SERVIS
OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

UVODNE ODREDBE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa COBRA BOX d.o.o. Šetalište 150. brigade 5, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice, OIB 25514844165 (dalje u tekstu: COBRA BOX d.o.o.) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te sa na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti, jamstvo i servisni uvjeti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.cobrabox.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.cobrabox.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.cobrabox.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.cobrabox.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja, a sve navedeno na stranicama www.cobrabox.hr predstavlja ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac odbije primiti proizvod trgovac neće ponoviti dostavu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke COBRA BOX d.o.o. te prihvaća da tvrtka COBRA BOX d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice www.cobrabox.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja web stranice www.cobrabox.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.cobrabox.hr. COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.cobrabox.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. COBRA BOX d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.cobrabox.hr. Www.cobrabox.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na www.cobrabox.hr postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Prodaja na www.cobrabox.hr regulirana je Zakonom o obveznim odnosima i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Sadržaj web stranice www.cobrabox.hr je dostupan na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Pristupanjem www.cobrabox.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.cobrabox.hr kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu COBRA BOX d.o.o..

COBRA BOX d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. 

COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.cobrabox.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.cobrabox.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.cobrabox.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.cobrabox.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. COBRA BOX d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.cobrabox.hr.

Datum objave: 15.11.2021.

OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: COBRA BOX d.o.o. za trgovinu i usluge
SKRAĆEN NAZIV: COBRA BOX d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA: Šetalište 150. brigade 5, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice
ADRESA UREDA (POSLOVNICA 1): Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko-Oranice
OIB: 25514844165
MB: 081082019
POREZNI BROJ: HR25514844165
UPISANI U JAVNI REGISTAR: Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
TEMELJNI KAPITAL I KOLIKO GA JE UPLAĆENO: 40.000 kn, uplaćeno u cijelosti
ČLANOVI DRUŠTVA: Marinko Jurišić
OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Marinko Jurišić
BROJ TELEFONA: 01 6604 600
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: cobrabox@cobrabox.hr
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko-Oranice

POSLOVNA BANKA:
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, ZAGREB
HR9724020061100853513

RBA, ZAGREB
HR5324840081135025204

ZAGREBAČKA BANKA, ZAGREB
HR9723600001102672702

CIJENA I OPIS PROIZVODA

Glavna obilježja proizvoda, kupac upoznaje na stranici www.cobrabox.hr .
Cijena pojedinog proizvoda nalazi se pod pregledom proizvoda, na stranici proizvoda i u Košarici. Sve cijene na stranici www.cobrabox.hr sadržavaju PDV, dok troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda. Više o dostavi saznajte ovdje Uvjeti dostave. Valuta je hrvatska kuna (HRK).
Sve cijene na www.cobrabox.hr aktualne su te se redovito ažuriraju. Dostupnost i cijena proizvoda podložna je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena. Ako smo greškom istaknuli očigledno prenisku cijenu proizvoda, a greška može biti rezultat sistemske pogreške i/ili ljudske greške, nismo dužni dostaviti proizvod s pogrešno istaknutom cijenom ako vas obavijestimo o pogrešci prije nego pošaljemo proizvod. U takvim okolnostima zadržavamo pravo otkazati narudžbu. U slučaju otkazivanja narudžbe koja uključuje plaćanje debitnom karticom, vratiti ćemo Vam puni iznos kojim je terećena Vaša kartica.
COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo izmjena informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude, bez prethodne najave.
Opisi i slike proizvoda na www.cobrabox.hr preuzete su iz raznih materijala, brošura i unutarnjih uputa odnosno onih materijala koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač. Djelatnici web shopa www.cobrabox.hr nastoje što točnije opisati i prikazati karakteristike proizvoda. Unatoč tome proizvodi mogu biti različiti od onoga što je prikazano na slici ili u opisu proizvoda. Imate li pitanja ili želite dodatne informacije o nekom proizvodu, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona – 01 6604 600.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe/plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama COBRA BOX d.o.o., www.cobrabox.hr, ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. COBRA BOX d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe.

U slučaju da COBRA BOX d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik COBRA BOX d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda. Također, sugeriramo da Kupac prije završetka narudžbe, provjeri dostupnost željenog proizvoda s trgovinom na brojeve telefona – 01 6604 600 i mobitela – 0989311154 ili na e-mail adresu cobrabox@cobrabox.hr.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osoba lišenih poslovne sposobnosti (djelomično ili u potpunosti) mogu zatražiti samo njihovi zakonskih zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma Kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu:
Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Tražilica” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda COBRA BOX d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može izvršiti pregled košarice klikom na „Vidi košaricu“. Ulaskom u „Košaricu“, Kupac vidi artikle i količine koje je dodao. U Košarici, Kupac može provjeriti količine, maknuti proizvode te upisati kod kupona ukoliko ga posjeduje. Klikom na „Ažuriraj košaricu“, dobiva se nova cijena nakon navedenih promjena u Košarici ukoliko ih je bilo. U donjem dijelu košarice odabire se način dostave. Ukoliko odaberete da ćete sami preuzeti artikle u našoj trgovini, dostava je besplatna, a ukoliko birate dostavu dostavnom službom, cijena će biti dodana ovisno o veličini i težini pošiljke te mjestu dostave. Klikom na „Kreni na plaćanje“, dolazite na sljedeći stranicu na kojoj je potrebno upisati osobne podatke potrebne za dostavu pošiljke. U sekciji niže, još uvijek Vam s nudi mogućnost promjene dostave. Kupnju nije moguće završiti bez označavanja kućice „Pročitao/la sam i slažem se s uvjetima korištenja i odredbama web stranice. Ukoliko se Kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u Košarici može kliknuti na ikonu „Naručite“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu „Naručite“ izvrši narudžbu, Prodavatelj će na adresu e-pošte Kupca poslati potvrdu narudžbe.

Prodavatelj će Kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru.
*Ukoliko Kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte cobrabox@cobrabox.hr ili na broj telefona – 0989311154 od ponedjeljka do subote od 08:00 do 20:00 sati.

U slučaju da COBRA BOX d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik COBRA BOX d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati COBRA BOX d.o.o. na e-pošte cobrabox@cobrabox.hr ili na broj telefona 0989311154 od ponedjeljka do subote od 08:00 do 20:00 sati.

Više o cijenama i proizvodima pogledajte na Cijene i opis proizvoda.

UVJETI PLAĆANJA

NAČINI PLAĆANJA
Način plaćanja preko stranice www.cobrabox.hr, Kupac sam odabire. Nudimo vam mogućnosti plaćanja na sljedeće načine:
Uplata na račun (opća uplata ili Internet bankarstvo)
Preuzimanje u trgovini

UPLATA NA RAČUN
Uplata na račun predstavlja direktnu bankovnu transakciju na žiro-račun COBRA BOX d.o.o. Po završetku narudžbe i odabira načina plaćanja „Izravna bankovna transakcija“, www.cobrabox.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena te priložiti predračun s podacima potrebnim za izvršenje uplate. Račun možete platiti na šalteru banke ili pošte (opća uplata) ili E-banking-om (Internet ili mobilnim bankarstvom).
COBRABOX d.o.o. ima otvoren račun u 3 različite banke tako da Kupac može odabrati preko koje će banke izvršiti uplatu (Zagrebačka banka, Erste & Steiermaerkische bank i RBA).

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada www.cobrabox.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu. COBRA BOX d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, COBRA BOX d.o.o. ne jamči za raspoloživost proizvoda.
Robu pakiramo i šaljemo tek po primitku uplate. U slučaju da Vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana od zaprimanja narudžbe, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.
Ukoliko Vaša uplata bude vidljiva po isteku roka rezervacije, a mi nismo u mogućnosti isporučiti željeni proizvod, novac vraćamo u roku 2 dana od dana primitka Vaše uplate.

Podaci potrebni za uplatu na račun COBRA BOX d.o.o.:
Uplatitelj: ime i prezime kupca, adresa stanovanja
Primatelj: COBRA BOX d.o.o., Šetalište 150. brigade 5, 10090 Zagreb
POSLOVNA BANKA I IBAN:
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, ZAGREB
HR9724020061100853513

RBA, ZAGREB
HR5324840081135025204

ZAGREBAČKA BANKA, ZAGREB
HR9723600001102672702

Poziv na broj: [Vaš broj narudžbe s predračuna]
Opis plaćanja: Po ponudi

PREUZIMANJE U POSLOVNICI/PRODAVAONICI
U slučaju da ste odabrali opciju da robu preuzmete sami u našoj trgovini, robu možete platiti u trgovini ili putem web shopa. Dostava se u tom slučaju ne naplaćuje. Naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati. Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom ili telefonskim pozivom da je njegova roba spremna za preuzimanje. U slučaju odabira plaćanja gotovinom u poslovnici, Kupac je dužan preuzeti i platiti naručeno u roku 2 dana ne uključujući vikende. Nepoštivanje ovog roka anulira narudžbu.

OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOJ NARUDŽBI I ISPORUCI
Ukoliko Kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:
Je li poruka u Junk/Spam folderu
Je li mailbox pun
Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu www.cobrabox.hr (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)
Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Nakon što je na proizvod na skladištu zapakiran, www.cobrabox.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je proizvod poslan, odnosno predan dostavnoj službi ili će to učiniti ovlaštena dostavna služba.

DODATNO
Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražena u hrvatskim kunama.
Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj hrvatska kuna te Kupac plaća trošak konverzije valuta.

POTVRDA NARUDŽBE

Kada realizirate narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi. Trenutak sklapanja ugovora ovisi o načinu plaćanja i načinu narudžbe.

Plaćanje pouzećem, uplatom na račun:
Ugovor između Ponuditelja usluga (COBRA BOX d.o.o.) i Korisnika usluga (Vas) je sklopljen kada Ponuditelj primi obavijest u obliku elektroničke pošte putem e-maila o prihvaćanju naše ponude Korisnika usluga. Nakon što ste realizirali narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi. Ukoliko kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:
Je li poruka u Junk/Spam folderu
Je li mailbox pun
Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu www.cobrabox.hr (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)
Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

RAČUN

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s kupljenim proizvodom.
Račun sadržava sljedeće informacije:
broj narudžbe
adresa dostave
način plaćanja
datum dostave
cijene artikla i dostave
kontakt podaci za COBRA BOX d.o.o..
Uz to mogu biti priložena uputstva o sastavljanju artikla. Ukoliko Vaš artikl ima jamstvo to će biti prikazano na računu koji služi kao dokaz jamstva.

R1 RAČUN
Prilikom ispunjavanja narudžbe potrebno je u prostor za napomenu upisati podatke potrebne za izradu R1 računa (naziv, adresa, OIB). Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe. Naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

UVJETI DOSTAVE

PODRUČJE DOSTAVE
COBRA BOX d.o.o., dostavu vrši na cijelo područje Republike Hrvatske. Dostavu naručenih paketa izvršava izabrana dostavna (kurirska) služba (Paket24, GLS, Overseas Express, DPD), odnosno treća strana na koju COBRA BOX d.o.o. ne može utjecati. COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo odabira dostavne službe.
Na otoke koje pokriva dostavna služba, proizvod će biti isporučen prema posebnom rasporedu, a na sve ostale otoke koje ne pokriva naša dostavna služba proizvode šaljemo putem dostavne službe Paket24. Raspoloživost te vremena dostave možete pogledati na sljedećim linkovima naših dostavnih partnera:
Paket24: https://www.posta.hr/rokovi-urucenja-paketa/78
GLS: https://gls-group.com/HR/hr/poslovni-korisnici/proizvodi-usluge
Overseas Express: https://www.overseas.hr/hr/
DPD: https://www.dpd.com/hr/home/produkti_i_usluge/classic_usluga/hrvatska/raspored_dostave_na_otoke

Ukoliko ne želite dostavu proizvoda kupljenih putem web shopa www.cobrabox.hr, robu možete podići i sami u našoj trgovini na adresi Josipa Strganca 6, 10090, Zagreb, Špansko – Oranice. Mogući načini plaćanja, ukoliko sami preuzimate robu, dostupni su na Uvjetima plaćanja.

CIJENA DOSTAVE
Trošak dostave ovisi o veličini i težini paketa te destinaciji, tako da cijenu nije moguće jednoznačno definirati. Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe.

VRIJEME OTPREME I DOSTAVE/ISPORUKE POŠILJKE
Imajte na umu da navedeno vrijeme otpreme vrijedi u većini slučajeva, ali to ne mora biti pravilo.
Vrijeme otpreme ovisi o raspoloživosti robe.
Odmah dostupni proizvodi obično su dostavljeni u roku od 2 do 5 radnih dana. Navedeno vrijeme dostave postavljeno je od strane dostavne službe, tako da www.cobrabox.hr ne može garantirati da će pošiljka biti dostavljena pravodobno. Nažalost, nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu, nastale od strane dostavne službe. Vrijeme isporuke za otoke duže je za nekoliko radnih dana.
Moramo napomenuti da zbog trenutne situacije s virusom COVID-19, postoji mogućnost duljeg čekanja isporuke proizvoda. Nastojimo sve Vaše narudžbe isporučiti u što kraćem roku.
Proizvodi će biti zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

PRIJEM POŠILJKE
Prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Također, za svaku pošiljku, primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.
Obavezujemo se da ćemo Vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste Vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

DJELOMIČNA DOSTAVA
U dogovoru s Kupcem, COBRABOX d.o.o. može određene artikle iz narudžbe dostaviti u više odvojenih pošiljaka. U tom slučaju trošak dostave naplatit će se za svaku pošiljku odvojeno.

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

Ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore podnijeti putem e-maila na adresu: cobrabox@cobrabox.hr.
Ukoliko šaljete poštom, radi lakšeg utvrđivanja konkretne narudžbe, molimo Vas da navedete broj narudžbe s računa, čitko ime i prezime te adresu na koju Vam možemo dostaviti odgovor. Odgovor na prigovor potrošača COBRA BOX d.o.o. mora dati odgovor u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.
Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.cobrabox.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.cobrabox.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.
COBRA BOX d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 0989311154.

DODATNO
Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MATERIJALNI NEDOSTACI

COBRA BOX d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
Nedostatak postoji:
ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1 Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, Prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko Kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko Kupac ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio Kupcu obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je Kupac primio tu obavijest.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-mail: cobrabox@cobrabox.hr ,u kojem će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora Kupac može elektronički ispuniti tako da klikne ovdje.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je Prodavatelj ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju.
Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Prodavatelj ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja.

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati pažljivo i savjesno. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja proizvodom Prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

DODATNO

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

JAMSTVO I SERVIS

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako COBRA BOX d.o.o., adresa Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice, OIB 25514844165 (dalje u tekstu: “COBRA BOX d.o.o.”) obrađuje vaše osobne podatke. COBRA BOX d.o.o. je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

COBRA BOX D.O.O. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na e-mail marinko.jurisic@cobrabox.hr ili na adresu Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail marinko.jurisic@cobrabox.hr ili na adresu Josipa Strganca 6, 10090 Zagreb, Špansko – Oranice. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 
Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem videonadzora). 

2. Kategorije osobnih podataka
Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što je broj telefona/mobitela, primjerice, radi lakše komunikacije s dostavnom službom radi dostave proizvoda.
Kada podatke prikupljamo putem videonadzora, to radimo u skladu sa zakonskim odredbama kako bismo osigurali zaštitu ljudi i imovine.

3. Prava ispitanika
Pravo na pristup:
·        imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.
·        imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak:
·        imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):
·        pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograničenje obrade:
·        pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor:
·        pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka:
·        pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte COBRA BOX D.O.O. na e-mail  ili adresu firme.
Također možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

4. Čuvanje osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 
Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe COBRA BOX d.o.o. bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što COBRA BOX d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. COBRA BOX d.o.o.. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje COBRA BOX d.o.o. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. COBRA BOX d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

5. Primatelji osobnih podataka
Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime COBRA BOX d.o.o., na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.
U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za COBRA BOX d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
Podaci o transakcijama se prosljeđuju poslovnim bankama s kojima COBRA BOX d.o.o. surađuje te se banke smatraju voditeljima obrade koje osobne podatke obrađuju kao bankovnu tajnu u skladu sa relevantnim zakonima. COBRA BOX d.o.o. surađuje sa Zagrebačkom bankom d.d., Erste Steiermaerkische bank d.d. i RBA d.d.
U svrhu isporuke robe, COBRA BOX d.o.o. je angažirao Hrvatsku poštu koja se smatra voditeljem obrade za obavljanje poštanskih usluga te se u slučaju kupnje Hrvatskoj pošti prosljeđuju osobni podaci kupca: ime, prezime, adresa, poštanski broj, kat i eventualne napomene. Izabrane dostavne službe obrađuju osobne podatke u skladu sa svojim pravilima privatnosti.

6. Newsletter
Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama, nagradnim igrama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u svrhu prijave za newsletter koristiti će se isključivo za slanje našeg newslettera.
Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, koristimo platformu Mailchimp. Mailchimp izvozi osobne podatke izvan EU temeljem standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka. Sustav Mailchimp bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera bio zanimljiv.
U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na e-mail cobrabox@cobrabox.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.
U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje COBRA BOX d.o.o. ima prema mjerodavnom pravu.

8. Kupnja na daljinu
U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima.
Prilikom kupnje putem internetske stranice kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama.
Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze COBRA BOX d.o.o. ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.
COBRA BOX d.o.o. neće otkriti niti prenositi osobne podatke kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.
Ako kupac, koji je fizička osoba, izvršava kupnju putem virmana/opće uplatnice onda obrađujemo i podatake o IBAN-u kupca radi knjigovodstvenih razloga i praćenja transakcija.
Podatke o kreditnim karticama, sigurnosnim kodovima, COBRA BOX d.o.o. ne obrađuje te nema uvid u navedene podatke jer je za obradu transakcija putem kartica angažiran izvršitelj obrade Corvus info d.o.o. u skladu s Općim uvjetima.
Za slanje automatskih poruka svojim kupcima, COBRA BOX d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade koji postupa u skladu s ugovorom o obradi podataka. Podaci se prenose u SAD temeljem standardnih ugovornih klauzula.
Ako nakon naručene kupnje kupac želi ostaviti svoje mišljenje o iskustvu kupnje preko interneta, kupac može dati privolu društvu sMind d.o.o. koji obrađuje podatke naših kupaca s ciljem da određena internetska trgovina dobije certifikat povjerenja potrošača. sMind d.o.o. se smatra voditeljem obrade te COBRA BOX D.O.O. nema uvid u vaše podatke koji su obrađeni radi navedene ankete.
Također, radi provedbe kupnje preko interneta određeni kolačići su nužni radi stavljanja proizvoda u košaricu i funkcionalnost internetske trgovine te se pohranjuju na uređaj kupca bez privole, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za više informacija, molimo pročitajte tekst o kolačićima.

9. Upiti i reklamacije
Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-maila.
Ako kupac kontaktira COBRA BOX d.o.o. putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, pošte radi upita, reklamacije ili raskida ugovora osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je COBRA BOX d.o.o. dužan komunicirati sa kupcima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi vašu reklamaciju ili upit/zahtjev.
Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije, raskida ugovora i sl. čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

10. Kolačići
Kako bi održavali našu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, COBRA BOX d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete pretraživati naše stranice, stavljati proizvode u košaricu te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas.

Trenutno naša stranica koristi sljedeće kolačiće:

Domena Naziv Opis
.COBRA BOX d.o.o..hr _gat 1
.COBRA BOX d.o.o..hr _gid GA1.2.452957775.1587…
.COBRA BOX d.o.o..hr _ga GA1.2.1063799241.158…
www.COBRA BOX d.o.o..hr cmslog 673e347f69cdde26ca6d…
www.COBRA BOX d.o.o..hr apptoken 361516b14332089bcc64…

.doubleclick.net test_cookie CheckForPermission
cpx.smind.hr PHPSESSID hddrcfcb9ag30dnlrjb6…
cpx.smind.hr cnjcpxusr e8a64534-7162-4fba-8…

Treće strane IP Država Vrsta
connect.facebook.net 2a03:2880:f045:10:face:b00c:0:3  NL Social, FingerprintingGeneral (Facebook)
cpx.smind.hr 91.185.203.46  SI  
img.cdn-cnj.si 2606:4700:3034::ac43:d8b1  US  
omara.cdn-cnj.si 2606:4700:3034::ac43:d8b1  US  
s-eu-1.pushpushgo.com 51.83.214.236  FR  
static-a.pushpushgo.com 146.59.181.17  FR  
static.xx.fbcdn.net 2a03:2880:f045:10:face:b00c:0:3  NL Content (Facebook)
stats.g.doubleclick.net 2a00:1450:4010:c1e::9c  FI FingerprintingGeneral, Advertising (Google)
web.facebook.com 2a03:2880:f045:12:face:b00c:0:2  NL Social, FingerprintingGeneral (Facebook)
www.facebook.com 2a03:2880:f145:82:face:b00c:0:25de  NL Social, FingerprintingGeneral (Facebook)
www.google-analytics.com 2a00:1450:400f:803::200e  IE FingerprintingGeneral, Analytics (Google)
www.google.com 2a00:1450:400f:80b::2004  IE Content (Google)
www.google.de 2a00:1450:400f:803::2003  IE Content (Google)

Kolačići koji su nužni radi funkcionalnosti internetske stranice pohranjuje se bez privole korisnika. Za kolačiće za koje je potrebna privola, dajete svoju privolu putem prozorčića na internetskoj stranici.
Korisnik stranice može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.
COBRA BOX D.O.O. upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane pod nazivom Google Analytics i Google Double Click. COBRA BOX D.O.O. također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i stranicama treće strane (uključujući Google tražilicu), koje suradnji s COBRA BOX D.O.O. prikazuju oglase COBRA BOX D.O.O. na raznim internetskim stranicama. Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).
COBRA BOX D.O.O. prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice, vrstu preglednika kojim se korisnik koristi te korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu našoj internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. COBRA BOX D.O.O. se koristi ovim podacima pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

11. Otvorene zamolbe za posao
COBRA BOX d.o.o. zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.
Otvorene molbe zaprima zaposlenik COBRA BOX d.o.o. te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je COBRA BOX d.o.o. ovlastio za informatičku podršku.
Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 3 godine. Za provedbu regrutacijskih postupaka COBRA BOX d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

14. Društvene mreže
COBRA BOX d.o.o. obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljenih sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. COBRA BOX d.o.o. prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). COBRA BOX d.o.o. koristi Facebook Business Tools, Instagram Business i LinkedIn Marketing Solutions. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim uređajima, kupnje koje ste obavili, reklame koje ste vidjeli i kako koristite usluge (npr. imate li Facebook korisnički račun i jeste li ulogirani i sl.). Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih marketinških aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s COBRA BOX d.o.o.. Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža molimo pročitajte Pravila privatnosti – Facebook, Linkedin, Instagram.

15. Poslovna suradnja
COBRA BOX d.o.o. obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje COBRA BOX d.o.o. dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime direktora, kontakt osoba, IBAN, OIB).

COBRA BOX d.o.o. obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome COBRA BOX d.o.o. neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

16. Snimanje i fotografiranje događanja
Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.
U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

17. Zaštita osobnih podataka
COBRA BOX d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi COBRA BOX d.o.o.. U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, COBRA BOX d.o.o. će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:
·        osiguravamo, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,
·        provjeravamo može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,
·        provjeravamo prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,
·        provjeravamo tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,
·        analiziramo rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

18. Završne odredbe  
Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.
Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne COBRA BOX d.o.o. ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.
COBRA BOX d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.

Datum objave: 15.11.2021.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue